CatholicID V4.5 (New user)

Details
Published on Friday, 18 October 2013 08:51
Hits: 8837

CatholicID V4.5 for new user Cross

โปรแกรมเก็บข้อมูลสัตบุรุษ จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้งานอภิบาลสัตบุรุษคาทอลิก ทำได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว เพื่อในภายหน้าจะได้รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของทั้งประเทศได้ มิได้มีวัตถุประสงค์ทางด้านการค้าแต่ประการใด ท่านสามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาติ ขอเพียงแต่อย่านำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

โปรแกรมนี้ไม่ต้องการการติดตั้ง (Install) หรือลงโปรแกรมในเครื่อง เพียงแต่หลังจากดาวน์โหลดและแตกไฟล์แล้ว ให้ก้อปปี้ไปวางในฮาร์ดดิส หรือ แฟล์ชไดร์ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้แล้ว และยังทำการแชร์ให้เครื่องในวงแลนเดียวกัน ให้ทำงานและเก็บข้อมูลลงที่เดียวกันได้อย่างสะดวก จึงเป็นการง่ายที่จะสำรองข้อมูลในกรณีที่ คอมพิวเตอร์เสียหาย

ความต้องการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Window 10

หน่วยความจำแรม : ไม่กำหนด  (เท่าที่เครื่องยังทำงานได้ตามปรกติก็เพียงพอ)

ความจุฮาร์ดดิส : ไม่กำหนด  (เท่าที่เครื่องยังทำงานได้ตามปรกติก็เพียงพอ)