เพลงวันฉลองของวัด  

   

ที่ตั้งสถานศึกษาคาทอลิก  

   

เอกสารวิถีชุมชน (AsIPA) ฉบับปรับปรุง 2013

Details

Download 
คู่มือ AsIPA ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013 ครบชุด  pdf   PDF Print

เปิดดูในหน้ามอนิเตอร์

AsIPA Text

  View  Create hardcopy

ภาพรวมเอกสารคู่มือ AsIPA (AsIPA Module)

 pdf  PDF Print

รายการเอกสารคู่มือ AsIPA

 pdf  PDF Print

การแบ่งปันพระวาจา (Group Response)

 pdf  PDF Print

การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน

 pdf  PDF Print

 

AsIPA Text

  View  Create hardcopy
A1  เริ่มต้นการแบ่งปันพระวาจาสู่ชีวิต "สิ่งเดียวที่จำเป็น" pdf PDF Print  PDF Print
A2  การแบ่งปันพระวาจาคือการขุดหาสมบัติ pdf PDF Print  PDF Print
A3  การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน pdf PDF Print  PDF Print
A4  พร้อมกับพระคริสตเจ้า เราแบ่งปันชีวิตส่วนตัว pdf PDF Print  PDF Print
A5  ท่านเป็นพยานถึงเรา pdf PDF Print  PDF Print
A6  ความแตกต่างระหว่างการแบ่งปันพระวาจาและการศึกษาพระคัมภีร์ pdf PDF Print  PDF Print
A7  ตอบรับพระประสงค์ร่วมกัน pdf PDF Print  PDF Print
A8  แบบแผนการแก้ปัญหา pdf PDF Print  PDF Print
B1  ขุมชนคริสตชนย่อย เป็น "บ้านสำหรับทุกคน" pdf PDF Print  PDF Print
B2  ชุมชนคริสตชนย่อยและหมายสำคัญสี่ประการ pdf PDF Print  PDF Print
B3  ทำไมต้องเป็นชุมชนคริสตชนย่อย pdf PDF Print  PDF Print
B4  ภาวะผู้นำในชุมชนคริสตชนย่อย pdf PDF Print  PDF Print
B5  ชุมชนคริสตชนย่อยประเมินตนเอง pdf PDF Print  PDF Print
B6a  การประกาศข่าวดีคืออะไร pdf PDF Print  PDF Print
B6b   การประกาศข่าวดี คือ การแบ่งปันความหวังของเรา pdf PDF Print  PDF Print
B6c  การกลับใจสู่แนวทางของพระเจ้า pdf PDF Print  PDF Print
B7a  ภาวะผู้นำแบบเสริมสร้าง pdf PDF Print  PDF Print
B7b  ท่าทีของผู้นำแบบเสริมสร้าง pdf PDF Print  PDF Print
B7c  วิธีการทำงานของผู้นำแบบเสริมสร้าง pdf PDF Print  PDF Print
B8a  การบูชาขอบพระคุณ ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน pdf PDF Print  PDF Print
C1  การมีส่วนร่วมในมิตรภาพของพระคริสตเจ้า pdf PDF Print  PDF Print
C2  การมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคริสตเจ้า pdf PDF Print  PDF Print
C3  การมีส่วนร่วมในแผนการของพระเป็นเจ้า pdf PDF Print  PDF Print
C4  เพื่อนร่วมงานผู้ร่วมรับผิดชอบ "ไม่ใช่ผู้ช่วย" pdf PDF Print  PDF Print
C5  พระพรของพระจิตทำให้เรามีส่วนร่วม pdf PDF Print  PDF Print
C6  ชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม pdf PDF Print  PDF Print
C7  วิสัยทัศน์ของวิถีชุมชนวัด pdf PDF Print  PDF Print
C8  ชุมชนคริสตชนย่อย ๆ สร้างชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม pdf PDF Print  PDF Print
C9  พันธกิจการมีส่วนร่วมของฆารวาส pdf PDF Print  PDF Print
D1  จุดศูนย์รวมของงานอภิบาล pdf PDF Print  PDF Print
D2  กิจกรรมปลุกจิตสำนึก pdf PDF Print  PDF Print
D3  เราถูกเรียกมาและถูกส่งออกไป pdf PDF Print  PDF Print
D4  เราถูกส่งออกไปเพื่อสร้างเอกภาพ pdf PDF Print  PDF Print
D5  จุดศูนย์รวมของกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนวัด pdf PDF Print  PDF Print
D6  จะเริ่มชุมชนคริสตชนย่อยอย่างไร pdf PDF Print  PDF Print
D7  การหล่อเลี้ยงชุมชนคริสตชนย่อย pdf PDF Print  PDF Print
D8  การรับใช้ดังเช่นพระเยซูเจ้า pdf PDF Print  PDF Print
D9  ภาวะผู้นำในวิถีชุมชนวัด ผู้นำแบบเสริมสร้าง pdf PDF Print  PDF Print
D10  ชุมชนคริสตชนย่อย และภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ pdf PDF Print  PDF Print
   

ข้อตั้งใจประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2567  

1. ข้าพเจ้าจะทำให้เมล็ดพันธ์แห่งความรัก ความเชื่อ และการให้อภัยเติบโตในใจเรา

2. ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ประจำวันด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

3. ข้าพเจ้าจะนำพระวาจาของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

   

สภาพอากาศวันนี้  

   

Counter  

425779
TodayToday74
YesterdayYesterday155
This_WeekThis_Week74
This_MonthThis_Month2706
All_DaysAll_Days425779
   

Online  

We have 28 guests and no members online

   
© St.joseph church Banpong